Postrojenje Ispis

Tvornica je opremljena s 22 silosa ukupnog kapaciteta 25.000 tona i 4 podna skladišta kapaciteta 10.000 tona u kojima se skladište sirovine potrebne za proizvodnju stočne hrane. Silosi i strojna kuća su povezani 60-tonskim dizalicama i lančanim transporterima.

Strojna kuća ima 8 katova. U prizemlju strojne kuće smješteni su čekićari i mješaona kapaciteta 80 tona miješane stočne hrane u jednoj smjeni. Iznad njih se nalazi 9 ćelija gotove hrane kapaciteta po 10 tona te 3 ćelije za mljevenje sirovina neposredno iznad čekićara a kapaciteta su 20 tona svaka. Za polugodišnju inventuru sirovina u silosima koristi se 60-tonska linija šaržne vage.

Tvornica u svom sastavu posjeduje i suvremenu pakirnicu, kapaciteta 12 tona/sat. Linija pakiranja je modernizirana nabavkom nove digitalne duple pakerice koja automatizira proces i smanjuje vrijeme potrebno za pakiranje 25- i 10-kilogramskih proizvoda. Rezultat automatizacije sitnih pakiranja je i fizičko i brojčano rasterećenje uposlenika angažiranih u ovoj fazi proizvodnog procesa. Kapacitet nove pakerice je 15 tona/sat.

Kontrolni pult smješten je u prizemlju upravne zgrade i potpuno je automatiziran i kompjuteriziran. Iz njega operateri vode i nadziru sve procese u proizvodnji stočne hrane: od uvlačenja i skladištenja sirovina preko mljevenja i miješanja do peletiranja i pakiranja gotovih proizvoda. Za nadzor nad proizvodnim procesom i kontrolu kvalitete osigurano je visokokvalificirano osoblje.

Od osobite važnosti je spomenuti stroj za peletiranje stočne hrane, marke BÜHLER, čiji kapacitet je 12 tona/sat te ekstruder za preradu soje kapaciteta 1 tona/sat.

Upravna zgrada, kao sastavni dio postrojenja sadrži 15 moderno i funkcionalno uređenih ureda, u kojima se osmišljava strategija učinkovitog poslovanja.

U krugu tvornice nalaze se i 50-tonska digitalna kolska vaga s kompjuterskom obradom podataka, te kip-platforma i sušara.