ISO 9001 i HACCP sustavi Ispis E-mail
«MIX» d.o.o. je suvremena tvornica stočne hrane kvalitetom pružanih usluga i proizvoda usmjerena ka kontinuiranom  zadovoljavanju potreba kupaca, vlasnika i lokalne zajednice.

Misija MIX-a može se sažeti u slijedećim crtama:

    * Stvaranje prepoznatljive slike proizvođača kvalitetne, zdravstveno sigurne i asortimanom bogate palete proizvoda za ishranu stoke koja opravdava očekivanja krajnjih korisnika.
    * Kontinuiranom obrazovanju vlastitih kadrova i osiguranju poticajne radne atmosfere.

U tu svrhu u našem poduzeću su u periodu od 2003-2005.godine uspostavljeni  i dokumentirani, te se primjenjuju i održavaju sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000 i HACCP sustav sukladno propisima Codex Alimentarius-a. Izgrađeni sustavi su integrirani prema smjernicama za primjenu norme ISO 9001:2000 u prehrambenoj industriji – ISO 15161:2001.

Naša Politika kvalitete je sastavni dio poslovne politike poduzeća i uključuje:

    *
      Zadovoljstvo kupca kao prioritetan zahtjev.
    *
      Stalno unapređenje poslovnog procesa radi postizanja sve boljih rezultata.
    *
      Osiguranje tehnološke i radne discipline kao potpora razvoju.
    *
      Osiguranje zadovoljstva zaposlenika – stvaranje «tima koji pobjeđuje».

Deklaraciju Politike kvalitete u cijelosti možete vidjeti ovdje (pdf format).

Politika sigurnosti hrane proistječe iz dugoročnog opredjeljenja poduzeća da proizvede kvalitetan, zdravstveno ispravan i siguran proizvod po krajnjeg konzumenta.

Deklaraciju Politike sigurnosti hrane u cijelosti možete vidjeti ovdje (pdf format).

«MIX» d.o.o. Orašje je prvo poduzeće na prostoru Županije posavske koje je ušlo u izgradnju navedenih sustava i trenutno jedino poduzeće sa certifikatima koji potvrđuju poslovanje po zahtjevima ovih normi i propisima Codex-a. Certifikaciju HACCP sustava kao i redoviti godišnji nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom obavila je početkom 2005.godine neovisna certifikacijska kuća RWTÜV Croatia Slavonski Brod, predstavništvo RWTÜV Essen (Njemačka) koje danas djeluje u okviru Holdinga TÜV NORD.

U bliskoj budućnosti namjera nam je ovim sustavima pridružiti i sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2000. O aktivnostima na uvođenju tog sustava ćemo vas izvještavati na našim stranicama.

Osim izgrađenog sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane, kvalitetu i zdravstvenu sigurnost proizvoda proizvedenih u našoj tvornici potvrđuju i česta priznanja za kvalitetu dobivena na vodećim sajmovima u Bosni i Hercegovini na kojima smo sudjelovali kao izlagači. Izdvajamo:

    *
      Zlatnu medalju za Intenzivni grover za piliće u porastu dobivenu na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, Sajam šljive Gradačac 2003.godine,
    *
      Zlatnu plaketu za Peletiranu stočnu hranu dobivenu na sajmu EKO Bis – EKOturizam, EKOlogija i EKOzdrava hrana Bihać, 2004.godine te
    *
      Zlatnu medalju za Paletu stočne hrane dobivenu na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, Sajam šljive Gradačac 2004.godine.
 
Home O nama Postrojenje