Kratka povijest Ispis E-mail
1982
Zapo?eta izgradnja Tvornice sto?ne hrane.

1985
Tvornica putena u rad kao radna jedinica DP Peradarstvo Oraje. S kapacitetom od 160 tona mijeane sto?ne hrane (u dvije smjene) smatra se jednom od najve?ih i najperspektivnijih tvornica na prostorima tadanje drave.

1985-1992
Dosee svoj vrhunac te odvaja 80% proizvodnje za potrebe vlastitih peradarskih kooperantskih objekata a ostalih 20% se plasira na trite bive drave.

1992-1998
Uslijed ratnih razaranja i vremena u kojemu proizvodnja nije tekla stradalo je oko 80% postrojenja, zgrada i silosa. Tvornica ulazi u proces privatizacije.

1999
Postaje privatno poduze?e MIX d.o.o. Oraje u vlasnitvu Koturi?-Toni d.o.o. Domaljevac. Radi se na saniranju teta, tehnologija se unaprje?uje, uvodi se kompjutorizacija i automatizacija, upoljava se stru?no osoblje i tvornica ponovno postaje jedna od vode?ih na prostorima nae drave.
 
2001
Potpisan viegodinji ugovor s partnerom iz Ma?arske Agrokomplex C.S. Rt Zichyjfalu, o uslunoj proizvodnji. Opseg ugovaranja se svake godine pove?ava za 30-50%.

2003/2004
Uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000.

2004/2005
Uveden sustav upravljanja sigurno?u hrane prema HACCP na?elima. Izvrena integracija postoje?ih sustava. 
Home O nama Postrojenje